Privacy Policy

Wie we zijn

Ons website-adres is https://etail-agency.com

Dit privacybeleid is opgesteld om beter van dienst te zijn aan diegenen die zich zorgen maken over de manier waarop hun ‘persoonlijk identificeerbare informatie’ (PII) online wordt gebruikt. PII, zoals gebruikt in de informatiebeveiliging, is informatie die op zichzelf of samen met andere informatie kan worden gebruikt om één persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren, of om een persoon in een context te identificeren. Lees ons privacybeleid zorgvuldig door om een duidelijk inzicht te krijgen in hoe we je Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzamelen, gebruiken, beschermen of anderszins behandelen in overeenstemming met onze website.

Wie is eTail agency?

eTAIL agency is een onafhankelijk bedrijf dat merken op Amazon en marketplaces helpt groeien. eTAIL agency is financieel niet verbonden of op enigerlei wijze aan Amazon of andere marketplace geassocieerd.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we van de mensen die onze blog, website of app bezoeken?

Bij het bestellen of registreren op onze site, naargelang het geval, kan je gevraagd worden om je naam, e-mailadres, telefoonnummer of andere gegevens in te voeren om je te helpen bij je ervaring.

Wanneer verzamelen we informatie?

We verzamelen informatie wanneer je een formulier op onze website invult.

Hoe gebruiken we je informatie?

We kunnen de informatie die we van je verzamelen gebruiken wanneer je je registreert, een aankoop doet, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, surft op de website of gebruik maakt van bepaalde andere functies van de site, bijvoorbeeld om ons in staat te stellen je beter van dienst te zijn bij het beantwoorden van je klantenservice verzoeken.

Als je een artikel bewerkt of publiceert, wordt een extra cookie in je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en geeft gewoon de post-ID van het artikel dat je net hebt bewerkt. Deze cookie vervalt na 1 dag.

Hoe beschermen we bezoekersinformatie?

We maken geen gebruik van vulnerability scanning en/of scanning naar PCI standaarden.

We gebruiken regelmatig Malware Scanning.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot dergelijke systemen, en die verplicht zijn de informatie vertrouwelijk te behandelen.

We implementeren een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn informatie invoert, indient of opent om de veiligheid van je persoonlijke informatie te waarborgen.

Maken we gebruik van ‘cookies’?

Ja. Cookies zijn kleine bestandjes die een website of zijn service provider overbrengt naar de hard drive van je computer via je Web browser (als je dat toestaat) die de systemen van de website of service provider in staat stelt je browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en te onthouden. Ze worden ook gebruikt om ons te helpen je voorkeuren te begrijpen op basis van vorige of huidige site-activiteit, wat ons in staat stelt je verbeterde diensten aan te bieden. we gebruiken ook cookies om ons te helpen samengestelde gegevens te verzamelen over siteverkeer en website-interactie, zodat we in de toekomst betere website-ervaringen en -hulpmiddelen kunnen aanbieden.

We gebruiken cookies om:

  • Het bijhouden van advertenties.
  • Geaggregeerde gegevens te verzamelen over websiteverkeer en -interacties om in de toekomst een betere website-ervaring en betere hulpmiddelen te kunnen bieden. We kunnen ook gebruik maken van vertrouwde derde partij diensten die deze informatie voor ons bijhouden.

U kan ervoor kiezen om je computer je te laten waarschuwen telkens wanneer een cookie wordt verzonden, of je kan ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. Je kan dit doen via de instellingen van je browser. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van je browser om je cookies aan te passen.

Als je cookies uitschakelt, heeft dat geen invloed op de ervaring van de gebruiker of op onze diensten. Je kan nog steeds contact met ons opnemen.

Derde-partij openbaarmaking

We zullen je persoonlijk identificeerbare informatie niet verkopen, verhandelen of anderszins overdragen aan derden, tenzij we je hiervan vooraf op de hoogte hebben gesteld. Dit omvat niet website hosting partners en andere partijen die ons helpen bij de exploitatie van onze website, het uitvoeren van onze activiteiten, of het verlenen van diensten aan u, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen. we kunnen je informatie ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat vrijgave nodig is om te voldoen aan de wet, om het beleid van onze site af te dwingen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van ons of van anderen te beschermen.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere toepassingen.

We bieden geen producten of diensten van derde partijen aan op onze website.

Facebook

De reclame-eisen van Facebook kunnen worden samengevat in het reclamebeleid van Facebook. Ze zijn gemaakt om een positieve ervaring te bieden aan onze gebruikers.

Facebook, als een externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze site weer te geven. Facebook’s gebruik van de DART-cookie maakt het mogelijk om advertenties aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze website en andere websites op het internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door de Facebook advertentie en inhoud netwerk privacy beleid te bezoeken.

Google

De reclame-eisen van Google kunnen worden samengevat door de Advertentieprincipes van Google. Deze zijn opgesteld om gebruikers een positieve ervaring aan te bieden.

We maken gebruik van Google AdSense-advertenties op onze website.

Google, als een externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze website te tonen. Google’s gebruik van de DART-cookie maakt het mogelijk om advertenties aan onze gebruikers op basis van hun bezoek aan onze website en andere websites op het internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door Google’s advertentie- en inhoudsnetwerkprivacybeleid te bezoeken.

Samen met derden-verkopers, zoals Google, gebruiken we first-party cookies (zoals de Google Analytics-cookies) en third-party cookies (zoals de DoubleClick-cookie) of andere third-party identificatiemiddelen om gegevens te verzamelen over de interacties van de gebruiker met advertentie-impressies en andere advertentie-service functies, voor zover die betrekking hebben op onze website.

Uitschakelen

Hoe gaat onze website om met ‘do not track’ signalen? We waarderen ‘do not track’ signalen en volgen niet, plaatsen geen cookies en gebruiken geen advertenties wanneer een Do Not Track (DNT) browser mechanisme in werking is.

Staat onze website behavioral tracking van derden toe? Het is ook belangrijk om te weten dat we behavioral tracking van derde partijen toestaan.

Beveiliging

De veiligheid van informatie is belangrijk voor ons, en we zijn toegewijd aan het gebruik van redelijke maatregelen om de persoonlijke informatie die we kunnen verzamelen te beschermen.

Echter, vanwege de inherente open aard van het internet, kunnen we niet garanderen dat de communicatie tussen jezelf en ons of de informatie die is opgeslagen op onze Site absoluut veilig is.

Online privacybescherming voor kinderen

Onze site is niet bedoeld voor kinderen en we vragen niet bewust naar persoonlijke gegevens of communiceren met kinderen die jonger dan 13 jaar zijn. Verder is deze website niet bedoeld voor wilsonbekwame personen en we vragen niet bewust om persoonlijke gegevens van wilsonbekwame personen. Als u ontdekt dat je eigen kind, een kind dat onder je verantwoordelijkheid valt, of een persoon die anderszins niet in staat is om geldige toestemming te geven, ons informatie heeft verstrekt zonder toestemming van een ouder of voogd, neem dan contact met ons op zoals hieronder beschreven.

Contact met ons opnemen

Als er vragen zijn over dit privacybeleid kan je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Etail Distribution SAS 23 rue du Départ, BP 37 75014 Parijs – FRANKRIJK +33 01 73 07 17 34

administrateur@etail-agency.com